SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Szkoła

REGULAMIN CZYTELNI

Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w ustalonych godzinach.

Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu. Dla własnej wygody i zachowania porządku użytkownik powinien zaznaczyć specjalną zakładką miejsce, skąd zabiera dana książkę lub czasopismo, aby później bez problemu odłożyć je właściwe miejsce (zakładki dostępne są na jednym ze stolików)

Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

Komputer w czytelni biblioteki szkolnej służy do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów multimedialnych w programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych. Korzystanie z gier i zabaw jest możliwe tylko za zgodą opiekuna zajęć lub bibliotekarza.


Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych; zapisywać dokumentów na dysku twardym; włączać i rozłączać kabli zasilających, przeglądać strony www prezentujące treści nieetyczne.


Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby.


Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów żywnościowych.


Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać opiekunowi pracowni.


Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.


Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z komputerów czytelni biblioteki szkolnej na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

BIP SP271 transparent