SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Szkoła

linia

Godziny pracy pedagoga
w roku szkolnym 2019/2020

linia

 

Pedagog
mgr Marlena Anklewicz

 

Pedagog przyjmuje i udziela porad po wczesniejszym umowieniu telefonicznym:
 
Wtorek
09:00 – 13:00
Środa
09:00 – 11:30
Czwartek
9:00 – 11:30
Piątek
9:00 – 11:30
 
Pedagog szkolny przyjmuje i udziela porad
w pokoju nr 43 na II piętrze.
 
linia

 

„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.” 

Karl Hesselbacher

 

II. Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

• masz problemy rodzinne

• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

 

III. Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka

• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się

• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich relacjach z nim

• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc

 ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

IV. Nauczyciele mogą oczekiwać:

  • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
  • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
  • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

 

V. Zadania pedagoga szkolnego to miedzy innymi:

1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

6. Współpraca z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

 

VI. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

•    Zajęcia integracyjne,

•    Zajęcia profilaktyczne (dotyczące uzależnień),

•    Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),

•    Porady dla uczniów,

•    Porady, konsultacje dla rodziców,

•    Porady i konsultacje dla nauczycieli.

•    Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

•    Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

•    Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

VII. Ważne telefony:

1. Policja - Zespół do spraw nieletnich (ul. Wita Stwosza 31): 22 603-18-56, 22 603-334-15

2. Policja - telefon dla ofiar przemocy „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny): 800 12 01 48

3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Filia nr 2: 22 844 74 43; 22 844 15 38

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 (Poradnia wspierająca Szkołę oraz jej uczniów): 22 849 99 98

5. Niebieska Linia: 801 12 00 02 - To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 0 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10 do 22 oraz w niedziele w godzinach od 10 do 16.

6. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania: 801 19 99 90 -  Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 0 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 - 21. Informacje związane z problematyką   narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz równieź na stronie www.narkomania.org.pl

BIP SP271 transparent