SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Szkoła

linia

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 271 W WARSZAWIE

linia


Uczniowie klas pozostają pod opieką wychowawców od godziny 7.00, a po lekcjach do godziny 17.30.
Zapisu do świetlicy dokonują rodzice lub opiekunowie wypełniając kartę zgłoszenia. Dzieci przebywają w godzinach ustalonych przez rodziców, odbierane są przez osoby do tego upoważnione. Rodzice mogą na podstawie pisemnego oświadczenia upoważnić dziecko do samodzielnego powrotu do domu.
Uczniowie podzieleni są na stałe grupy, które przebywają w salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy.

Wychowawcy świetlicy pracują zgodnie z Programem 1sWychowawczym Świetlic realizując tygodniowe cykle tematyczne. Na zajęciach dzieci rozwijają swe zainteresowania i umiejętności muzyczne, plastyczne, literackie, sportowe. Mogą też odrabiać lekcje.
Uczniowie przygotowują imprezy i przedstawienia, biorą udział w konkursach, turniejach, wycieczkach.
Od kilku lat wychowawcy świetlicy współpracują z Dziennym Domem Opieki przy ul. Robotniczej. Nasi wychowankowie prezentują przygotowane w świetlicy programy artystyczne. Dzięki kontaktom z podopiecznymi Domu Pomocy dzieci uczą się szacunku i tolerancji dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Tradycją świetlicy stały się świąteczne występy dla emerytowanych nauczycieli. W tym roku gościliśmy w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Odyńca

linia

 

 

BIP SP271 transparent