SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Szkoła

linia
Kółko Młodego Historyka
”Detektywi przeszłości„
linia
detektywKółko Młodego Historyka ” Detektywi przeszłości „ to zajęcia przeznaczone dla uczniów zainteresowanych odkrywaniem historii. Podczas zajęć poznajemy warsztat pracy historyka, realizujemy projekty edukacyjne oraz przygotowujemy się do udziału w konkursach. Odkrywanie przeszłości to prawdziwa przygoda. Uczestnicy koła doświadczą tego na zajęciach, których celem jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, zwłaszcza tych związanych z najbliższym otoczeniem. Udział w spotkaniach Młodych Historyków przygotuje do nauki w gimnazjum, nauczy współpracy w zespole i korzystania z różnych źródeł informacji.
 
linia
Rok szkolny 2018/2019

Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości

                                                                                                                           Józef Piłsudski

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warszawskim konkursie historycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

„ Losy Polaków na drodze do niepodległości”

Celem konkursu było upamiętnienie 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, kształtowanie poczucia jedności narodowej i postaw patriotycznych, motywowanie uczniów do poznawania

historii Polski .

W I etapie konkursu wzięło udział 12 uczniów, którzy przygotowali prezentacje multimedialne.Szkolna komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze prace , które zostały przekazane na II etap konkursu.

Reprezentacją szkoły, byli uczniowie z klasy 6b .

Trud naszych uczniów został doceniony .

Otrzymaliśmy wyróżnienie za prezentację multimedialną poświęconą polskim powstaniom narodowowyzwoleńczym .

Piękna gala podsumowująca konkurs i wręczenie nagród odbyło się w Zamku Królewskim.

linia
 
W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzone zostały
dla chętnych uczniów konkursy historyczne
na poziomach klas:
 

historia konkursy- Klasa 4

Średniowieczni rycerze – kim byli ? Jaki był ideał rycerza ?
(konkurs plastyczny)

- Klasa 5
Początki państwa polskiego .Czym był średniowieczny gród ? Kto go zamieszkiwał ? Jaka rolę pełnił? (konkurs plastyczny)

- Klasy 6 i 7

Odrodzenie Rzeczpospolitej .

Okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 roku (prezentacja multimedialna)

 

linia

W listopadzie 2017 roku nasi uczniowie wzięli udział w mazowieckim konkursie historycznym

„Historia i znaczenie Munduru Polskiego w XX wieku”,

             Celem konkursu było zapoznanie dzieci z najnowsza historią Polski oraz kształtowanie postawy patriotycznej i szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń. Zakres chronologiczny konkursu obejmował czasy od I wojny światowej do współczesności.

Cele te zostały rozwijane poprzez zdolności plastyczne.

W konkursie wzięły udział nasze uczennice z klasy 7 b Marlenę Pusulę oraz Alę Radomską z klasy 5a.

Niestety mimo pięknie wykonanych rysunków nie udało im się zostać laureatami konkursu.

 1   2linia

Konkurs historyczny wewnątrzszkolny dla Klas 5

Temat konkursu brzmiał
Początki państwa polskiego – Średniowieczny Gród

Komisja konkursowa oceniła ,że najciekawsze prace zostały wykonane przez

Jakuba Górskiego z klasy V b, Alę Radomską z klasy V a i Anię Zdanowską z klasy V b

1122

33

linia

Udział uczniów naszej szkoły w akcji   „ BohaterON”

BohaterON to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich.

Z jednej strony jest to promocja patriotycznych postaw, tożsamości narodowej i edukowanie społeczeństwa. Z drugiej natomiast - hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było ono uosobieniem naszych kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom.

Niestety odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Już po raz drugi wysłaliśmy pocztówki do uczestników Powstania Warszawskiego, chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność, pamięć i szacunek.

linia

Uczniowie klas czwartych wzięli udział w konkursie historycznym „ Nasza biało – czerwona”

Celem konkursu było kształtowanie poczucia jedności narodowej i postaw patriotycznych, motywowanie uczniów do poznawania historii Polski oraz kształcenie szacunku dla symboli narodowych.

W wyniku I etapu konkursu w którym wzięło udział 20 uczniów, wyłoniono 3 – osobową reprezentację szkoły, byli to uczniowie z klasy 4d .

Niestety nie udało nam się zająć punktowanego miejsca wśród szkół biorących udział w konkursie , ale wzbogaciliśmy swoje doświadczenia w rywalizacji międzyszkolnej i uczniowie mieli możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce.

Następnym razem bogatsi w doświadczenia na pewno osiągniemy sukces.

linia

Archiwum 

linia

16 listopada 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany dla uczniów

klas V „ Średniowieczny rycerz”

Spośród 24 prac komisja konkursowa w składzie

Anita Trawińska – n-l historii i społeczeństwa oraz uczniowie klas szóstych

członkowie koła historycznego , po długich i burzliwych obradach postanowiła nagrodzić prace następujących uczniów:

I miejsce- Agnieszka Załuska

II miejsce- Zuzanna Bukowiec

III miejsce- Patrycja Wrzosek oraz Aleksandra Czachor

 Galeria prac

      linia                  

                             Udział uczniów naszej szkoły w akcji   „ BohaterON”     

     BohaterON to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich. Z jednej strony jest to promocja patriotycznych postaw, tożsamości narodowej i edukowanie społeczeństwa. Z drugiej natomiast - hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było ono uosobieniem naszych kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom.

      Niestety odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Wysyłając pocztówki do uczestników Powstania Warszawskiego, chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność, pamięć i szacunek.

bohateron                                

linia

knight"Detektywi w działaniu"

Wyniki konkursu dla uczniów klas piątych

„ŚREDNIOWIECZNI RYCERZE”

08.12 .2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na który wpłynęło 20 prac.

Komisja Konkursowa w składzie :

Anita Trawińska – n-l historii i społeczeństwa oraz uczniowie klasy szóstej członkowie koła historycznego po długich i burzliwych obradach postanowiła nagrodzić pracę następujących uczniów :

I miejsce Milena Sucharska klasa 5c

II miejsce Bartek Stankiewicz klasa 5a oraz Tomasz Orzełek klasa 5c

III miejsce Oliwier Bugajewski klasa 5b

Wyróżnienia : Piotr Grabosz klasa 5b oraz Barbara Sieradzka klasa 5b

linia

 
„ Cud nad Wisłą” czyli rzecz o wojnie polsko –bolszewickiej 1920 roku…

 

cudW roku szkolnym 2015/2016 nasi uczniowie w licznej reprezentacji wzięli udział w konkursie organizowanym przez XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –Curie w Warszawie .Celem tego konkursu było zainteresowanie dzieci historią naszego państwa i narodu . Wzbogaceniem wiedzy historycznej i ułatwienie jej rozumienia, kultywowanie postaw polskich żołnierzy, kształtowanie patriotyzmu i szacunku dla tradycji i symboli narodowych .Ważnym celem udziału w konkursie było również wdrażanie uczniów do samokształcenia , rozbudzenia zainteresowań i rozwijania ich uzdolnień.
Uczestnicy konkursu wykonali piękne prace plastyczne.

linia

IMIENINY MARSZAŁKA”.

16746aW marcu 2016 roku uczniowie klas szóstych wzięli udział w kolejnym konkursie organizowanym przez Gimnazjum nr3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie .

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci historią życia i działalności marszałka. Wzbogaceniem wiedzy historycznej i rozbudzeniem uczuć patriotycznych oraz budowaniem świadomości narodowej. Ważnym celem udziału w konkursie było również wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenia zainteresowań i rozwijania ich uzdolnień. Uczestnicy konkursu wykonali różnorodne prace: fotografie, prezentacje multimedialne oraz napisali wiersze poświęcone marszałkowi.

Wyróżnienia otrzymało dwóch uczniów naszej szkoły w kategorii literackiej Mikołaj Stokłosa za wiersz „Dziadek” oraz Joanna Pacholska w kategorii prezentacja multimedialna „Przewrót majowy”.

"Przewrót majowy" - prezentacja Joanny Pacholskiej 

linia

„Tak żyć, jak żyłem, warto było...”.

logo okragW lutym 2016 roku uczniowie klas szóstych wzięli udział w konkursie organizowanym przez LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie .

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci historią życia i działalności marszałka. Wzbogaceniem wiedzy historycznej i ułatwieniem jej rozumienia, kultywowanie postawy polskiego patrioty. Ważnym celem udziału w konkursie było również wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenia zainteresowań i rozwijania ich uzdolnień.
Uczestnicy konkursu wykonali prace plastyczne.

Niestety mimo starań nie udało się naszym uczniom osiągnąć sukcesu.

linia

 

Tekst: Anita Trawińska

BIP SP271 transparent